Soğutma Kuleleri

İYONTEK olarak soğutma kulelerinde gümüş ve bakır iyonizasyonu teknolojisi ile bu tesislerin bakım ve dezenfeksiyon ihtiyacını minimuma indiriyoruz. Konvansiyonel klor bazlı ve diğer kimyasalların kullanım ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor ve kalıcı dezenfeksiyon sağlıyoruz.

Soğutma kulelerinde sağlık açısından tehlikeli bakteriyolojik riskler çevre ve insan sağlığını tehdit etmeye devam eder. Bunlardan en tehlikeli olanı Legionnella bakterisidir. Kulelerin yapısal ve tasarım özellikleri bu bakterilerin kolaylıkla ve sinsice üremesine yol açabilmektedir. Soğutucu fanların kule soğutma yüzeylerinin gözeneklerine yönlendirdiği güçlü hava akımıyla kuledeki su zerrecikler halinde çevreye (hotel, fabrika, ofis binası, üretim tesisleri kullanım alanları vb) yayılarak bölgede bulunan insanlar için büyük risk oluşturmaktadırlar.

Klor'un pH hassasiyeti ve dezenfeksiyon gücünün 7.8 civarında %80 azalması, sudan çok çabuk buharlaşması ve suyun dengesini bozması, metal tesisata korozif etkisi bu kimyasalı kolay ve etkili bir ürün olmaktan çıkarmaktadır. Ayrıca, soğutma kulelerinde 0.2 ile 0.4 ppm civarında tutulmaya çalışılan serbest klor seviyesinin kule ortamında oluşan yüksek dirençli mantar, yosun ve bakteri gibi mikro-organizmaları kalıcı olarak öldürmekte başarılı olması hemen hemen imkansızdır.

İyonizasyon yönteminde kullanılan aktif gümüş ve bakır iyonları mikro-organizmaları kalıcı olarak öldürür. Burada iyonların bakteri hücre zarlarını delme özelliği, çekirdek merkezindeki DNA moleküllerinin çalışmasını durdurması ve yeniden üremelerinin önüne geçebilmesi bu teknolojiyi su dezenfeksiyonu, kontrolü ve bakımında üstün kılmaktadır.

Bununla birlikte iyonizasyon sistemi fiziksel ve kimyasal özellikleriyle de bir grup kimyasal maddenin sağlayamadığı su hijyeni ve dengesini başarabilmektedir. Ayrıca, sıklıkla çabuk kirlenerek yoğun emekle zahmetli bir temizlenme ihtiyacı doğuran kule tesislerindeki bakım sürecini ve sıklığını kalıcı ve etkili dezenfeksiyon özelliğiyle minimuma indirebilmektedir.

'Legionella Pheumophila' ( Lejyoner ) , 'Escherichia Coli' ( E.Koli ) ve 'Streptococcus Faecalis' gibi dirençleri kuvvetli olan bakterileri ve AIDS gibi virüsleri dahi kesin ve kalıcı olarak yok edebildiği Amerika ve Avrupa'da 1988'den beri bilinen ve artık hastaneler, oteller, belediyeler ve üniversite-lerde standart kullanıma girmiş olan iyonizasyon teknolojisini İYONTEK olarak tesisinize tüm standartlara uygun şekilde kazandırıyoruz.