İyonizasyon Nedir? Nasıl Çalışır?

Gümüş ve bakır maddelerinin dezenfeksiyon amacıyla kullanımı M.Ö. 2500’lere kadar dayanmaktadır.

Günümüzde İYONTEK'in hizmete sunduğu gümüş-bakır iyonizasyonunun temeli ise NASA’nın 1960'lı yıllarda hayata geçirdiği bir su dezenfeksiyon sistemine dayanmaktadır. Uzaya gönderilen araçlarda klor gibi kimyasal maddeler bulundurmak sakıncalı olduğu için astronotların içme ve kullanım suyu dezenfeksiyonu üzerine çalışmalar yapılmış ve sonuç olarak gümüş-bakır iyonizasyonu geliştirilmiştir.

İyonizasyon yönteminde, gümüş ve bakır iyonları elektrotlar aracılığıyla suya katılarak etkin dezenfeksiyon sağlanır. İYONTEK Gümüş-Bakır iyonizasyonu ile klor başta olmak üzere kimyasal kullanımı %80 azaltılarak bu maddelerin kanserojen etkilerinden korunurken sudaki bakteri, virüs ve mikrop varlığı %100 önlenir.

İyonların Mikroorganizma öldürme kapasitesi

Suda bulunması gereken gümüş-bakır iyon seviyesi Sağlık Bakanlığı tarafından 1,4 ppm ve 0,08 ppm olarak belirlenmiştir. (İngiltere Sağlık Bakanlığı bu seviyeyi 3 ppm olarak açıklamıştır.) İYONTEK sistemlerinde 0,2 - 0,4 ppm aralığında bakır; 0,02-0,04 ppm aralığında gümüş kullanılır. Ayrıca KOSGEB desteği ile geliştirilen İYONTEK cihazlarındaki otomatik bakır tespit sensörleri sayesinde belirlenen seviyeler kontrol altına alınmıştır.

Sistemin çalışma prensibi

Gümüş-Bakır iyonizasyon teknolojisi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da 1988’den beri uygulanmakta ve ilgili tüm sağlık standartlarında belirtilmektedir. Günümüzde hastaneler, okullar, oteller, belediyeler ve üniversitelerde standart kullanıma girmiştir.

Gümüş ve Bakır İyonizasyon Teknolojisi Nasıl Çalışır?