Besi Çiftlikleri

Yeraltı ve yerüstü sularında yerleşik bakteri ve hastalık riski yüksektir. Bu riskin yanı sıra sağlıklı ve hijyenik içme suyu temini besi kuşlarının gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Gümüş iyonlarının kullanımı artık ciddi sağlık riski oluşturan klor ve türevlerine göre sağlıklı bir alternatif olarak görülmektedir.

Amerika'da yapılan testlerde klorlu su içen kuşların genel sağlık durumlarının kötüye gittiği ve ani ölüm vakalarının sıklığının çok yükseldiği görülmüştür. Yapılan analizlerde, klorlu su içen kuşların %95'inin arterlerinin 4 ay içerisinde "arteriosclerosis" (damar sertliği) plaklarıyla kaplandığı tespit edilmiştir.

Klorlu su içmeyen diğer grup kuşlarda böyle bir hastalık görülmemiştir. Bu grup kuşlar yeni bir test için iki gruba ayrılıp yine aynı teste tabii tutulmuş ve yine klorlu su içen grupta benzer olumsuz tablo ile karşılaşılmıştır.

Besi çiftliklerinden alınan bilgilerde, genel olarak klorlu su içen kuşlarda; bacak kas gücü kaybı oluştuğu, daha yavaş hareket ettikleri, nefes darlığı çektikleri ve iyi beslenemedikleri görülmüştür. Gümüş iyonizasyon sistemlerinin uygulanmaya başlandığı çiftliklerde Staphylococcus, Aureaus ve E.Coli gibi fekal bakteri bulaşmaları tamamen elimine edilmiştir. Bakteriyolojik tehditlerin ortadan kalkmasına ek olarak klor ilişkili rahatsızlıklar da kalmamış ve kas gücü, nefes darlığı gibi sorunları giderilen kuşlar daha iyi beslenip averaj kilolarını 15-20% kadar yükseltmişlerdir.

Akademik araştırmalar gümüş iyonlarının bakteri, virüs, mantar ve protozoa'larda çok geniş bir türev yelpazesine toksik etki gösterebildiğini kanıtlamıştır. Arizona Üniversitesi gümüş ve bakır iyonlarının çok düşük seviyede (0.1- 0.3ppm) klor ile birlikte kullanımıyla Salmonella, Typhi, Legionella Pneumophilla, Naegleria Fowleri, ve Polio virüsü gibi ciddi salgın hastalıkların riskini bu güçlü bakteri ve virüsleri kalıcı bir şekilde öldürerek yok ettiği saptanmıştır.

İyonlar mikro-organizmaların hücre içindeki enerji alış verişini durdurarak ve DNA enzimlerinin çalışmasının önüne geçerek kesin ve kalıcı hijyen sağlamaktadırlar.

Gümüş ve Bakır İyonizasyon sistemleri EPA (Environmental Pollution Agency) ve NSF (National Sanitation Foundation) tarafından çevreci, sağlıklı ve etkili bir dezenfeksiyon yöntemi olarak standartlara bağlanmıştır.

Amerika ve Avrupa'da 1988'den beri bilinen ve artık hastaneler, oteller, belediyeler ve üniversite-lerde standart kullanıma girmiş olan iyonizasyon teknolojisini İYONTEK olarak tesisinize tüm standartlara uygun şekilde kazandırıyoruz.